ShockolaD. «Pokosy»

1. Intro 1.05
2. Intro cont. 4.26
3. Nese Galia Vodu 4.00
4. Nyvka 4.11
5. Oj Na Ivana 5.35
6. Verbovaja Doshchechka 9.46
7. Divcha 3.50
8. Jak Ja Seno Grabala Zelene 3.44
9. Guculiya 5.26
10.Sluhaj, Ale Movchu 4.02
11.Chyja to Dolyna 6.04
12.Maty Do Syna (Bonus Track) 5.25

Music –
Ihor Hnydyn (2,3,5,6,8,11,12)
Dana Vynnytska (2,4,7,10)
Volodymyr Urban (9)

Lyrics – Trad. (3-8,11)
Viktor Neborak (2)
Sergij Zhadan (10)
Yuliush Slovackiy (12)

Ihor Hnydyn – drums
Anastasija Litvinuk – piano, Fender Rhodes
Dana Vynnytska – vocal
Sergij Brydun – bass
Volodymyr Urban – alto saxophone

Recorded at Studio Radioaktywni
Recording – Adam Celinski, Leszek Mitman
Mastering – Adam Celinski

2009 ShockolaD
2009 Dzyga