Froehly/Zinkovsky/Bogolyubov. «Trio in Chernivtsi»

1. Sweet Nathalie (J.-P. Froehly)
2. Maltese Nirvana (J.-P. Froehly)
3. Grey Mountain (V. Zinkovsky)
4. Odessa (J.-P. Froehly)
5. Friendly Blues (V. Zinkovsky)
6. Winter Waltz (J.-P. Froehly)
7. Philharmonia Square (J.-P. Froehly)
8. One by One (W. Shorter)

Jean-Pierre Froehly – guitar
Vladimir Zinkovsky – flute
Alexej Bogolyubov – piano

Recorded at the Philarmonic Hall, Chernivtsi, May 2-3, 2008
Recording – Oleg Stupka
Produced by Viktor Peleptschuk & Jean-Pierre Froehly

2008 Ukrainian Records